News


《關愛行動第三十六站》

2021-05-04

《關愛行動第三十六站》

今次 關愛行動第三十六站 再次嚟到《惜食堂》為有需要家庭準備及派發食物和日用品。
該日我哋為百多個家庭送上物資,十分充實!
好開心可以參與其中. 我地會再嚟幫手㗎!